Surau Daerah Dalat

Butiran Surau Daerah Dalat Edit
Nama : Surau Daerah Dalat
Status : Surau
Daerah : Sibu
Negeri : Sarawak
Alamat : D/a Pejabat Daerah Dalat, 96300 Dalat, Sarawak.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my