Masjid Baru

Butiran Masjid Baru Edit
Nama : Masjid Baru
Status : Masjid
Daerah : Tuaran
Negeri : Sabah
Alamat : Pekan Tuaran, 89200 Tuaran, Sabah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my