Masjid Lapis Simis

Nama : MasjidLapis Simis
Status : Masjid
Daerah : Batu Pahat
Negeri : Johor
Alamat : 83400 Batu Pahat, Johor Darul Takzim.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my