Masjid Bukit Baru

Butiran Masjid Bukit Baru Edit
Nama : Masjid Bukit Baru
Status : Masjid
Daerah : Melaka Tengah
Negeri : Melaka
Alamat : Km.5.6, Bukit Baru, 75150 Melaka.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my