Masjid Parit Hj. Yusof

Nama : MasjidParit Hj. Yusof
Status : Masjid
Daerah : Batu Pahat
Negeri : Johor
Alamat : 83700 Batu Pahat, Johor Darul Takzim.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my