Masjid Bukit Pasir

Nama : MasjidBukit Pasir
Status : Masjid
Daerah : Batu Pahat
Negeri : Johor
Alamat : 83050 Batu Pahat, Johor Darul Takzim.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my