Masjid Parit Sangit

Nama : MasjidParit Sangit
Status : Masjid
Daerah : Batu Pahat
Negeri : Johor
Alamat : 83600 Parit Sangit, Batu Pahat., Johor Darul Takzim.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my