Masjid Mak Liah

Butiran Masjid Mak Liah Edit
Nama : Masjid Mak Liah
Status : Masjid
Daerah : Baling
Negeri : Kedah
Alamat : Mukim Bongor, 09100 Baling Kedah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my