www.myjodoh.net
Oleh Xmeng
29-Apr-2005 12:05:06
Oleh ZUARIDA MOHYIN
ISLAM merupakan agama yang tidak pernah meminggirkan soal keindahan dan kecantikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih yang bermaksud: Daripada Ibnu Masud r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. (Riwayat Muslim dan At-Tirmizi)
Ini menjelaskan persepsi Islam berkaitan gambar, lukisan dan patung hanya sekadar menambahkan kecantikan persekitaran, `kesedapan' pada penglihatan malah menjangkau kepada ketenangan dan ketenteraman perasaan.
Apa yang menjadi persoalan adalah perasaan was-was segelintir umat Islam terhadap apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang mengenai ukiran-ukiran dan gambar-gambar yang digunakan sebagai perhiasan.
Lumrahnya, ukiran-ukiran berunsurkan flora dan pemandangan dibolehkan. Ia adalah di antara motif-motif yang masyhur di dalam agama Islam.
Manakala, ukiran-ukiran yang konsepnya menyerupai manusia atau binatang yang berjisim, tidak dibenarkan atas alasan tertentu.
``Islam melarang perkara sebegini kerana objektif utama dalam Islam adalah untuk melahirkan rasa ketenangan, keharmonian dan kemanusiaan, bukannya untuk ditaqdiskan (diagung-agungkan) dan disembah.
``Malah ia hanyalah satu pembangunan yang lahir daripada kreativiti pengukir berdasarkan sumber inspirasi daripada al-Quran, sekali gus melambangkan rasa syukur atas kekuasaan Allah,'' balas Pensyarah di Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Dr. Anisah Abdul Ghani mengulas pandangan Islam berkaitan persoalan yang ditimbulkan kepadanya.
Malah tambah beliau, yang dimaksudkan patung di sini ialah ia diukir ataupun dibentuk sama ada pada tembaga, kayu dan bahan-bahan lain.
Patung di sini juga bermaksud benda yang berjisim atau bertubuh, atau memiliki bayang yang sempurna sifatnya. Ini sudah jelas hukumnya haram. Para fuqaha menegaskan lagi, pengharaman ini juga merangkumi orang yang membuat dan yang menyimpannya.
Ia diperkukuhkan ... ... ..
Sila login atau daftar untuk baca selanjutnya. Its FREE.
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my