Terjemahan

Hadis Abdullah bin Umar r.a:
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah membahagikan hasil rampasan perang untuk pasukan berkuda sebanyak dua bahagian dan untuk pasukan berjalan kaki sebanyak satu bahagian. Nombor hadith di dalam Sahih Muslim : 3308

Paparkan Hadith Di Blog Anda

webmaster@mymasjid.net.my